Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


John Maynard Keynes

John Maynard Keynes a közgazdaságtan olyan meghatározó személyisége volt a 20. században, ami Ricardo 19. századi befolyásához hasonlítható. Mindketten úgy alkottak közgazdasági elméletet, hogy ezzel koruk kihívásaira válaszoltak. Ricardo az üzleti élet mellett a politikai életben is részt vett, de egyetemen sose tanított. Keynes az egyetemi munkája mellett magas rangú közhivatalnokként nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is jelentős szerepet játszott mind az első világháború utáni béketárgyalásokon, mind a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi rendszer kialakításában. Talán ezzel a közvetlen érintettséggel és felelősséggel magyarázható, hogy míg Ricardo elméletének elvontságával, könyörtelenül pontos logikájával nyűgözte le kortársait, addig Keynes elmélete az adott korban közvetlenül alkalmazható megoldásaival, a nem egyértelmű, többféleképp továbbgondolható megfogalmazásaival inspirálta közgazdászok generációit. Keynes esetében elmondható, hogy a rendkívüli tehetség találkozott rendkívüli lehetőségekkel. A híres angol egyetem, Cambridge professzoraként és az akkor még világhatalom Nagy-Britannia politikai elitjének tagjaként nemzetközi színtéren jeleníthette meg elgondolásait, hatása a fejlett és fejlődő országokban is gyorsan jelentkezett. Az 1929-es nagy válságra 1932-ben új megállapodást, „New Dealt” hirdető elnök, Roosevelt Amerikájában a közgazdász-társadalom már a második világháború előtt nagyra értékelte Keynest. A második világháború és Keynes halála után a keynesiánus gondolkodás világszerte elterjedt. Az 1970-es évek gazdasági válságáig a nevével fémjelzett gazdaságpolitika uralta a nem kommunista világrendszer túlnyomó részét.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave