Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A szociális piacgazdaság modellje

A német hadsereg kapitulációja után a négy szövetséges hatalom átvette az ország politikai irányítását. A négy megszállási övezet eleinte külön működött, igyekeztek náciellenes érzelmű hivatalnokokat, lelkészeket, politikusokat rávenni arra, hogy vegyenek részt a közigazgatásban. Ahogy a sztálini Szovjetunió és az USA, illetve a nyugati világ kapcsolata megromlott, és az 1947-es Truman-elv, valamint a Marshall-segély már a hidegháború elindulását jelezte, úgy elvált egymástól az amerikai, angol, francia, azaz a nyugati övezetek és a szovjet zóna sorsa. A magas hadi kiadások, az ezeket fedező bankóprés a háború végére értéktelenné tették a birodalmi német márkát. A pénzreform szükségessége nem volt vitás, lebonyolításában azonban a szovjetek már nem értettek egyet a nyugati hatalmakkal. 1948 júniusában csak a három nyugati zónában vezették be az új német márkát (Deutsche Mark). Ezt a keleti márka követte a szovjet zónában, és a szovjet csapatok blokád alá vették Nyugat-Berlint, ami majdnem egy évig, 1949 májusáig tartott. A politikai rendszer szintén külön útra lépett, a nyugati zónákban 1949 augusztusában közös parlamenti választásokat tartottak a Német Szövetségi Köztársaság májusban elfogadott alaptörvénye alapján. 1949 októberében szintén létrejött a szovjet befolyás alatt álló másik Németország, a Német Demokratikus Köztársaság.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave