Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Visszatérés a neoklasszikus gyökerekhez

A második világháború utáni negyedszázadot dinamikus gazdasági növekedés jellemezte, ami lehetővé tette nemcsak az USA fejlődését, hanem a háború sújtotta Nyugat-Európa felzárkózását az európai integráció kereteiben. Ez az aranykor a hatvanas évek végén már kezdett megrendülni. A dollárt, ami a nemzetközi pénzügyi rendszer kulcsvalutáját jelentette, meggyengítették a vietnámi háború költségei és más ipari országok gyors növekedése. 1971-ban megszűnt a dollár aranyra válthatósága, ami az 1944-ben létrejött, a rögzített árfolyamokra épülő, stabil Bretton Woods-i nemzetközi pénzügyi rendszer végét jelentette. 1973-ban az olajtermelő országok kartelljének arab tagjai embargót hirdettek azon országok ellen, amelyek Izraelt támogatták az akkor zajló arab‒izraeli háborúban. A politikai konfliktus alkalmat szolgáltatott arra, hogy az erőteljes kereslet és a csökkenő árfolyamú dollár mellett az olajtermelő országok áremelést érjenek el. Az olajárak négyszeresére növekedtek, és az olajárrobbanás nyomán gazdasági válság tört ki. Az egész világgazdaságban drasztikusan lelassult a növekedés, egyszerre nőtt a munkanélküliség és az infláció. A stagnálás és az infláció együttes megjelenését Samuelson nyomán stagflációnak nevezték. A világgazdaságban mélyre ható strukturális változások indultak el. A fejlett országokban a nehézipar háttérbe szorult, és kibontakozott az információs-kommunikációs forradalom. Ebben a közegben a keynesiánus ihletésű, költségvetéspolitikai eszközökön alapuló stabilizációs politika nem volt működőképes. Világszerte neoliberális fordulat zajlott a gazdaságpolitikában és közgazdasági elméletben, ami a neoklasszikus gyökerekhez való visszatérést is jelentette.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave