Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Újklasszikus makroökonómia

Az újklasszikus makroökonómia az 1970-es években átformálta a neoklasszikus szintézis keretében megfogalmazott és világszerte tanított makroökonómiát. A keynesi közgazdaságtant a monetarizmushoz hasonlóan elutasítja, és a gazdaságpolitikában még annál is korlátozottabbnak látja az állami gazdaságpolitika mozgásterét. Döntő különbség a monetarizmushoz képest, hogy az újklasszikus iskola gondolatrendszerének a középpontjában a racionális várakozások fogalma áll szemben az adaptív várakozással. Az újklasszikusok elgondolásaikat szigorúan formalizált, bonyolult matematikai modellekkel fejezik ki, míg a monetaristák sosem használták ilyen mértékben a matematikát. Noha az újklasszikusok úttörői közül Robert E. Lucas és Neil Wallace a Chicagói Egyetemen doktoráltak, az iskola már nem kötődik olyan szorosan Chicagóhoz, mint a monetarizmus. A Minnesotai Egyetem, az ott dolgozó Thomas Sargent, Neil Wallace és Edward Prescott révén legalább olyan fontos műhellyé vált, de amint az alábbi életrajzokból látható, a Carnegie-Mellon Egyetemen is többször összetalálkoztak az iskola kulcsszereplői.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave