Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A kapitalizmus erkölcsi igazolódása

Akármennyit finomodott a kamat megítélése, az áralakulás leírása a skolasztika évszázadai alatt, a piacgazdaság működésének alapját jelentő profitszerzés és -felhalmozás mint cselekvési motívum a középkor folyamán végig erkölcsileg elítélendő maradt – hasonlóan az ókori görög filozófusok álláspontjához. Ezért nem magától értetődő, hogy a kapitalizmus hogyan vált egy erkölcsileg elfogadott renddé, amely erkölcsi legitimáció a piacgazdaság tudományos igényű tanulmányozása, azaz a közgazdaság-tudomány kifejlődése felé is megnyitotta az utat.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave