MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csányi Vilmos

Evolúciós rendszerek


Az evolúciós 0-rendszer

Az élő szervezet egyik jellegzetes tulajdonságának tekintik a szüntelen építő és lebontó kémiai tevékenységet, az anyagcserét. Az előzőekből nyilvánvaló, hogy a bonyolult reakcióhálózatok kialakulása megelőzte az élet kialakulását. Az evolúció lényegében azonnal megindult, amint a stacioner rendszer kialakulásának feltételei a Föld felszínén megjelentek: A CHNOPS rendszer besugárzásával meginduló vegyületburjánzás az egyensúlyi állapottól való eltávolodás; és az evolúció első lépése. Rendszermodellünkben korábban bevezettük a 0-rendszer (nullrendszer) fogalmát, amely intuitív, bizonyos mértékig absztrakt szinten egy rendszer kizárólag termodinamikai kölcsönhatásokkal jellemzett állapotát tükrözi. Természetes 0-rendszer nem létezik, legfeljebb csak ezt megközelítő állapot, de ez nem is lényeges további eszmefuttatásunk számára. A 0-rendszer absztrakt fogalmának a felhasználásával kíséreljük meg a funkció és organizáció kialakulását nyomon követni. Tekintsük tehát a földi evolúció elindulását éppen megelőző molekuláris rendszert alapállapotban nullrendszernek. A kémiai 0-rendszer kritériuma, hogy elegendő változatosságban tartalmazzon kapcsolódásra képes atomokat (a CHNOPS sort még néhány másikkal, fémekkel, halogénekkel ki kell egészíteni), hőmérséklete ne legyen túlságosan magas (bizonyosan alacsonyabb mint 100 °C), és folyamatosan töltődjön fel energiával a Nap sugárzása révén. Az ősi Föld felszínének körülményei ezeket a kritériumokat kielégítik. A termodinamikai és a kémiai reakciósebességet szabályozó törvények alapján állítható, hogy a 0-rendszerben megindul a bonyolultabb molekulák szintézise. Anyagciklusok alakulnak ki, megjelennek ciklikus autokatalitikus reakcióláncok, egyre összetettebb molekulastruktúrák, elsősorban polimerek keletkeznek.

Evolúciós rendszerek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 833 0

Csányi Vilmos könyve a rendszerelmélet és a biológia jelentős eseményeinek összefoglalása. Egységes elméleti keretbe foglalja az élővilág jelenségeit az élet keletkezéséről a testek és szervezetek kifejlődésén keresztül az ember megjelenéséig. Az elmélet alapja az a feltételezés, hogy a különböző evolúciós jelenségek „replikatív komponens rendszerek” tulajdonságaira vezethetők vissza. A sejtek, a molekulák és a szervezetek replikációját illetően semmiféle kétség nem merül fel, a tárgyak és az ideák replikatív keletkezésére pedig a szerző számos bizonyítékkal szolgál.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csanyi-evolucios-rendszerek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave