Csányi Vilmos

Evolúciós rendszerek


Rendszer és, modell

A rendszerelmélet valószínűleg egyetlen nem vitatott fogalma az univerzum, a létező valóság totalitása. Ez egyidejűleg, bár egyértelműen, két dologra vonatkozik: arra, ami „ott kinn” van, és arra a fogalomra, amit erről agyunk alkotott. Az „ott kinn” lévő dologgal csak fogalmi eszközeinken keresztül vagyunk képesek foglalkozni, és ezt a dichotómiát semmiféle filozófiai okoskodással nem tudjuk megszüntetni. Az itt következő definíciók tehát mindenképpen gyakorlati célokat szolgálnak.

Evolúciós rendszerek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 833 0

Csányi Vilmos könyve a rendszerelmélet és a biológia jelentős eseményeinek összefoglalása. Egységes elméleti keretbe foglalja az élővilág jelenségeit az élet keletkezéséről a testek és szervezetek kifejlődésén keresztül az ember megjelenéséig. Az elmélet alapja az a feltételezés, hogy a különböző evolúciós jelenségek „replikatív komponens rendszerek” tulajdonságaira vezethetők vissza. A sejtek, a molekulák és a szervezetek replikációját illetően semmiféle kétség nem merül fel, a tárgyak és az ideák replikatív keletkezésére pedig a szerző számos bizonyítékkal szolgál.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csanyi-evolucios-rendszerek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave