Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Küklopszok és sárkányok

Valószínű, hogy a görög mitológiából ismert csúf, egyszemű óriások, a küklopszok legendája is egy ősállat maradványához köthető. A földtörténeti múltban a Földközi-tenger egyes szigetein, így többek között Szicíliában és Máltán, de számos, a Kükládokhoz tartozó szigeten is éltek törpeelefántok. A ma élő elefántok koponyájánál jóval kisebb, de emberi koponyánál jóval nagyobb koponyájuk közepén ott tátongott egy sötét lyuk, az ormány kilépésének helye. A régi idők egyszerű embere alighanem ezt a lyukat vélte az egyszemű óriások szemüregének. (A törpeelefántok valódi szemgödrei kétoldalt, nem túl feltűnő módon helyezkednek el.)

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave