Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Minősített esetek – nevezetes csalások

A piltdowni majomember koponyájának megtalálása igazi szenzációnak számított. A bulvárlapok versengve hozták a hírt: előkerült egy újabb „láncszem” az emberré válás történetében. A leletről azonban – amelyet a majom és az ember közötti összekötő kapocsnak tekintettek – csak negyven év elteltével derült ki, hogy egy majom állkapcsából és egy ember koponyacsontjából barkácsolták össze… A maradvány tehát közönséges hamisítvány volt. A dolog annál érdekesebb, mert az a legvalószínűbb, hogy a csalást maga Charles Dawson (1816–1916), a lelet leírója, korának jó nevű ügyvédje és egyben műkedvelő paleontológusa követte el. Dawson sokat tett a sussexi polgárokért, közösségének megbecsült tagja volt, ám többre vágyott. Mint amatőr paleontológus és archeológus ásatásokat végzett, s keze alól sorra kerültek ki az érdekesebbnél érdekesebb maradványok. Dawson arra számított, hogy tudományos munkájának elismeréséül beválasztják a Royal Societybe, s abban is reménykedett, hogy végül lovaggá ütik. Merész álmai azonban nem váltak valóra – noha a nevezetes angol földtani társaságnak már nagyon fiatalon (21 évesen!) tagja lett, a társadalmi megbecsülés áhított csúcsaira sohasem jutott fel. Pedig ő „mindent” megtett… Mint utólag kiderült, nemcsak fő „találmánya”, a piltdowni ember, hanem legalább még három tucat felfedezése is csalásnak tekinthető.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave