Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


A Gupta-bukta

A farkasvölgyi jura lelőhely esete vitatéma volt a hazai szakemberek körében, de valljuk be, nemzetközi felfordulást nem okozott. Nem így az indiai V. J. Gupta esete, aki 25 éven át világszerte az orruknál fogva vezette a földtani szakembereket. Gupta (e magyarul különösen csengő név nagyon gyakorinak számít Indiában) az egyetemi és akadémiai körök ismert tagjaként eddig mintegy 458 (!) publikációt, köztük öt könyvet írt. Ez akkor sem csekélység, ha figyelembe vesszük, hogy a dolgozatoknak kb. 60 indiai és további 60 külföldi társszerzője van. Gupta munkái szinte minden korra és ősmaradványcsoportra kiterjedtek. E szakcikkek legtöbbje meglepő, új, a korábbi adatoknak ellentmondó megállapításokkal állt elő a Himalája területéről. Kiderült azonban, hogy a sok szenzációs megállapítás legtöbbje – talán az összes – minden tudományos alapot nélkülözött… Sok dolgozat távoli, a zavaros politikai helyzet miatt rendszerint nem elérhető területtel, azok rétegtanával foglalkozott.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave