Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


A paleontológia helye a tudományok között

Géczy Barnabás, az ELTE 1882-ben alapított Őslénytani Tanszékének professzor emeritusa mindig elmondta a hallgatóinak: a paleontológia két lábon áll; az egyik a geológia, a másik a biológia. Ennek megfelelően, általában úgy lesz valakiből paleontológus, hogy a geológia mellé hallgat némi biológiát, vagy épp fordítva, a biológia mint főtárgy mellé felveszi a földtani témájú tárgyakat is. Gyakori, hogy a gerinctelen paleontológia művelői a geológia irányából érkeznek, mert a mikrofosszíliáknak, csigáknak, kagylóknak, cephalopodáknak és az egyéb gerinctelen állatoknak némiképp több földtani vonatkozásuk lehet, mint biológiai. A gerincteleneknél a gerincesek összetettebb szervezetek, ezért a fosszilis gerinceseket kutató paleontológusok gyakran a biológia oldaláról érkeznek. Ez persze nem mindig van így. A gerinces és gerinctelen paleontológus kifejezés tehát nem a kutató erkölcsi megítélését tükrözi, csupán vizsgálatának tárgyára utal.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave