Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


A paleontológia helyzete Magyarországon

A paleontológia – mint minden természettudomány – természetesen nemzetközi. Olyan, hogy „magyar paleontológia”, csak tudománytörténeti értelemben létezik. (Ellentétben például a magyar történelemmel, amely nyilvánvaló módon a magyarok történetét dolgozza fel.) Lehet persze kutatni a magyar ősmaradványokat, amelyek hazánk földjéből kerülnek elő, de tudjuk, hogy ezeknek a magyar kövületeknek a nagy része olyan korokból való, amikor nemhogy Magyarország, de még a Kárpát-medence sem létezett. (Utóbbi – Afrika és Európa, illetve a köztük őrlődő és forgó kisebb kőzetlemezek ütközése révén – az elmúlt néhány tízmillió évben alakult ki, és csak a geológiai közelmúltban lett olyanná, amilyennek mi ismerjük.)

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave