Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Ősmaradványok gyűjtése

A paleontológiai munka a gyűjtéssel kezdődik. Egy-egy úgynevezett szórványlelet (innen-onnan felszedett kövület) is fontos lehet, de a módszeres, lehetőség szerint rétegről rétegre történő gyűjtés rendszerint sokkal több információval szolgál. Nagyon fontos, hogy a lehető legalaposabban rögzítsük a gyűjtés körülményeit, először is a gyűjtés pontos helyét és az ősmaradványok elhelyezkedésének adatait. Az iharkúti ásatás helyszínén az utóbbi években például nagyon pontos GPS-koordinátákkal rögzítik minden egyes dinoszauruszcsont helyzetét. Az adatok alapján megrajzolható pontos csonttérkép segíthet kideríteni, hogy mely csontok tartozhattak egymáshoz vagy ugyanahhoz az állathoz. A terepen olyan adatok rögzíthetők, amelyek később – olykor évekkel vagy évtizedekkel a gyűjtés után – már nem rekonstruálhatók. Maradva az iharkúti példánál: mára már több tízezer őshüllőcsontot gyűjtöttek be a lelőhelyen. Pontos terepi adatok hiányában, csupán a múzeumi fiókokat húzogatva a kutatók nem tudhatják, mely csontok voltak ugyanabban a rétegben (azaz mely maradványok azonos korúak), vagy mely csontok voltak egymáshoz közel vagy távol. A csonttérkép segíthet annak megállapításában is, hogy hány egyed maradványait találták meg.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave