Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Az ősmaradványok preparálása, mikrofosszíliák kinyerése

A laborba bekerülő ősmaradványokat rendszerint preparálni kell. Ha a nagyobb darabot gipszburokkal gyűjtötték be, akkor először azt kell lefejteni. Ezt követi a maradványt bezáró kőzetanyag eltávolítása. Az ilyen műveletekhez vésőt, kalapácsot, a finom részletek kibontásához tűt, ütvefúró módjára dolgozó szerszámot (vibrotoolt), vagy éppen homokfúvással tisztító berendezést használnak. Utóbbi sűrített levegővel működik, és a nagy sebességgel becsapódó homokszemcsék az aprólékos részletek precíz kibontását is lehetővé teszik. A preparálás időigényes munka, és nagy figyelmet igényel. Az sem baj, ha tudjuk, mit preparálunk, mert így elkerülhetjük a maradvány sérülését.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave