Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Tengeri gerinces maradványok

A mezozoós gerincesek maradványai ritka leletnek számítanak hazánkban és az egész Kárpát-medencében. A mára már beépített veszprémi Jeruzsálemhegyen 1899-ben talált kavicsfogú álteknős (Placochelys) egyike a kivételesen jó állapotban megmaradt ilyen maradványoknak. Hasonló korú leletek kerültek elő a Bihar-hegység pereméről is. Az innen gyűjtött anyagban a „zsiráfnyakú” őshüllőt, a Tanystropheust, és egy másik tengeri ragadozót, a Nothosaurust is sikerült azonosítani. A közelmúlt szenzációja volt, hogy egy villányi építkezési gödörből több száz – sajnos nagyrészt izolált és meglehetősen töredékes, rossz megtartású – gerinces maradvány került elő. Az apró csontok alapján különféle cápákat, csontos halakat, a kavicsfogú álteknős rokonságába tartozó Cyamodust, a Biharból már említett, bizarr megjelenésű, megnyúlt nyakcsigolyákkal rendelkező Tanystropheust és a különféle Nothosaurus fajokat sikerült azonosítani.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave