Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Hány éves a Föld?

A kérdés régtől foglalkoztatta a gondolkodó embert. A földtani témájú kézikönyvek rendszerint megemlékeznek arról, hogy egy bizonyos James Ussher, az írországi anglikán egyház érseke, 1650-ben arra a következtetésre jutott, hogy Földünk Krisztus előtt 4004-ben teremtetett, azaz kevesebb, mint 6000 éves. Állítólag még azt is kiszámolta, hogy a paradicsomból való kiűzetés november 10-én, hétfőn történt. Meglepő eredményeire úgy jutott, hogy a Szentírást és az általa fellelt apokrif iratokat olvasva, azokat betű szerint elfogadva, visszaszámolta a belőlük kiolvasható emberöltőket.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave