Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Az evolúcióról

Az ősmaradványok korjelző szerepét tapasztalati úton ismerték fel. Sokáig nem volt világos, hogy mi az oka annak, hogy „minden rétegnek megvan a maga kövülete”. Az emberek megtapasztalták a szemük előtt lejátszódó egyedfejlődést, de nem ismerték az élővilág természetes fejlődésének folyamatát, a törzsfejlődést. Látták, és talán el is csodálkoztak rajta, hogy az ebihalból béka lesz, de az, hogy a kétéltűek a halaktól származnak, nagyon sokáig fel sem merült. Az élővilág folyamatos változásának ugyan tanúi vagyunk, de a változások mögötti, emberi léptékkel mérve rendszerint lassú evolúciós jelenségeket nehéz észrevenni. Az evolúció az a folyamat, amelyben az élőlények (populációk, praktikusan: fajok) örökölhető tulajdonságai az egymást követő generációkban apránként megváltoznak. E változás következtében az élővilág folyamatosan átalakul, „fejlődik”. Új fajok „keletkeznek”, miközben mások esetleg örökre eltűnnek, azaz kihalnak.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave