Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


A würzburgi professzor esete a tréfamesterekkel

Élt Würzburgban egy bizonyos Johann Bartholomeus Adam Beringer (1667–1740), aki a Würzburgi Egyetem professzora volt. Néhány korabeli forrás megemlékezik róla, hogy kifejezetten kellemetlen, arrogáns ember volt, aki lenézte a diákokat és talán a kollégákat is. Viszont szenvedélyesen gyűjtötte a kövületeket. A diákjai (kollégái?), hogy borsot törjenek az orra alá, kemény agyagos kőből – amelyet a közelben bányásztak – mindenféle fura, ősmaradványra emlékeztető dolgot farigcsáltak, és azokat úgy helyezték el a terepen, hogy Beringer megtalálhassa őket. A dolog csínytevésnek indult, de botránnyá dagadt.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave