Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Legendás kövületek

A kövületeket sokan, sokáig félremagyarázták. Valós természetüket nem ismerték fel, így eshetett meg az előzőekben megírt csúfság is a würzburgi professzorral. Voltak, akik a természet játékának (lusus naturae) tekintették a kőben rejlő különös formákat. Egyes források ezt a gondolatot egészen Arisztotelészig (i. e. 384–322) vezetik vissza, aki úgy vélte, hogy az ősmaradványok az iszapban keletkeztek („ősnemzéssel”). Voltak, akik az élet meg nem született, kőben rekedt csíráit látták az ősmaradványokban, és voltak, akik a bibliai vízözön tanúinak tekintették a kövületeket.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave