Németh Gergely

A vállalkozói lét illúziói / A vállalkozói magatartás elméletei

Hogyan gondoljunk magunkra mint vállalkozóra, és hogyan fejlesszük vállalkozásunkat?


Szervezeti forma és folyamatok (modus operandi)

A szervezet formális megjelenítéséről korábban a szervezetek rendszerjellemzőinél kifejtettem néhány alapgondolatot. Ahogy írtam, a szervezet egy bonyolult, több szinten értelmezhető, folyamatosan formálódó jelenség. A szervezeti modell esetében (egyszerűsége és egyszerűsítésre törekvése miatt) fontos a rendszerszemlélet és a formalitás, hogy a vezetés átlássa és ezáltal kiküszöbölje a redundanciákat, célirányos legyen a szervezet – ahogy Drucker is megjegyzi. A szervezeti struktúra, a stratégia és a teljesítmény kapcsolatának természetét többen vizsgálták (pl.: Miles, et al.,1978; Burke & Litwin, 1992; Cornelissen & Clarke, 2010; Noszkay, 2017), de kritikai vizsgálatát Dalton és kutatótársai (Dalton, et al., 1980) végezték el. Lassan 40 éve jelentették ki ez alapján, hogy az áttekintett kutatásokban zavarosak az eredmények abból a szempontból, hogy van-e valós kapcsolat az említett két ágens között. Szervezeti kutatások (Lorsch, 1977; Galbraith, 1974, 2006; Weisbord, 2006; Hisrich & Peters, 1991) nyomán azonban kijelenthető, hogy a szervezeti forma, a struktúra megtalálása a szervezet számára a célhoz, stratégiához illeszthetően befolyásolja a későbbi teljesítményt. A szervezeti forma és struktúra eszköze annak, hogyan valósul meg az az ötlet, amire maga a szervezet formája és folyamatai (modus operandi) létrejöttek. Az absztrakt stratégiai szint és a mindennapi tevékenységek szintjének összekötésében, megértésében és irányításában nagy segítségünkre lehetnek Kaplan és Norton stratégiaitérkép- és Balance ScoreCard-elméletei (Kaplan & Norton, 1998, Kaplan & Norton, 2002).

A vállalkozói lét illúziói / A vállalkozói magatartás elméletei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 819 5

Hogyan viselkedik és gondolkodik az ember? Kiváltképpen hogyan gondolkodik és viselkedik egy vállalkozó? Mitől különlegesek ők? Van-e vállalkozói személyiség, és ha igen, milyen ez a profil? A vállalkozói gondolkodásban milyen torzítások és tévedési mintázatok ismerhetőek fel, ha egyáltalán vannak ilyenek? Milyen tudás szükséges egy vállalkozás indításához és évek múlva is sikeres vállalkozássá növesztéséhez?

Az elmúlt húsz évben ezek a kérdések foglalkoztattak. Ez a könyv nem kínál könnyebb utat azoknak, akik vállalkozni szeretnének. Betekintést – megértést viszont adhat. A vállalkozások, vállalkozók működési sajátosságainak megértése megkérdőjelezhetetlenül fontos kutatási téma napjainkban. Bármely nemzetgazdaságban látható, hogy a kisvállalkozások és az ő gazdasági szerepük, mint egy motor ad lendületet az adott ökoszisztémának.

Shaver és Scott 1991-es cikkének a Person, Process, Choice (Egyén, folyamat, választás) címet adta. A cím mögött meghúzódó modellben azt írják, kell az egyén, aki végigmegy egy döntési, értékelési folyamaton, amelynek a végén választásokat tesz, amelynek viselkedési megnyilvánulásai, következményei vannak. Nem tudunk értekezni a vállalkozásokról ezen lépések hiányában. A könyv egyfajta vezérfonalának tekintem ezt a folyamatot.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nemeth-a-vallalkozoi-let-illuzioi-a-vallalkozoi-magatartas-elmeletei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave