Németh Gergely

A vállalkozói lét illúziói / A vállalkozói magatartás elméletei

Hogyan gondoljunk magunkra mint vállalkozóra, és hogyan fejlesszük vállalkozásunkat?


Erőforrások

Unger és szerzőtársai (Unger, Rauch, Frese & Rosenbusch, 2011) azt írják egy összefoglaló cikkükben − melyben az elmúlt három évtized 70 nagyobb kutatását tekintették át az emberi erőforrás-befektetések, emberi erőforrás-fejlesztés tekintetében −, hogy nincs erős kapcsolat (a korrelációs együttható, r = 0,098) a humán tőke és a vállalkozás sikeressége között. Azt gondolnánk, hogy a humán tőke mint a szervezet erőforrása vagy értékeleme, és az ebbe való befektetés (képzés, tapasztalat, tudás, kompetenciák) kritikus a sikeresség szempontjából. Vélhetően ez nem azonnali hatás, és nem is egy tényező felel a sikerért. Más kutatások azonban ennek pont az ellenkezőjét bizonyítják: arról szólnak, hogy igenis hasznos a humán tőkébe való befektetés a siker szempontjából (pl.: Becker & Gerhart, 1996; Mathieu, Tannenbaum & Salas, 1992; Noe & Schmitt, 1986; Arthur et al., 2003; és különösen kisvállalkozási környezetben Gibb, 1997; csak hogy néhány sokat hivatkozott cikket említsünk).

A vállalkozói lét illúziói / A vállalkozói magatartás elméletei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 819 5

Hogyan viselkedik és gondolkodik az ember? Kiváltképpen hogyan gondolkodik és viselkedik egy vállalkozó? Mitől különlegesek ők? Van-e vállalkozói személyiség, és ha igen, milyen ez a profil? A vállalkozói gondolkodásban milyen torzítások és tévedési mintázatok ismerhetőek fel, ha egyáltalán vannak ilyenek? Milyen tudás szükséges egy vállalkozás indításához és évek múlva is sikeres vállalkozássá növesztéséhez?

Az elmúlt húsz évben ezek a kérdések foglalkoztattak. Ez a könyv nem kínál könnyebb utat azoknak, akik vállalkozni szeretnének. Betekintést – megértést viszont adhat. A vállalkozások, vállalkozók működési sajátosságainak megértése megkérdőjelezhetetlenül fontos kutatási téma napjainkban. Bármely nemzetgazdaságban látható, hogy a kisvállalkozások és az ő gazdasági szerepük, mint egy motor ad lendületet az adott ökoszisztémának.

Shaver és Scott 1991-es cikkének a Person, Process, Choice (Egyén, folyamat, választás) címet adta. A cím mögött meghúzódó modellben azt írják, kell az egyén, aki végigmegy egy döntési, értékelési folyamaton, amelynek a végén választásokat tesz, amelynek viselkedési megnyilvánulásai, következményei vannak. Nem tudunk értekezni a vállalkozásokról ezen lépések hiányában. A könyv egyfajta vezérfonalának tekintem ezt a folyamatot.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nemeth-a-vallalkozoi-let-illuzioi-a-vallalkozoi-magatartas-elmeletei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave