Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


A teljesítménymenedzsment körülhatárolása

A szervezet egészének teljesítményét, egyéb tényezők mellett, meghatározza az ott dolgozó munkavállalók teljesítménye. Csillag (2009) a szervezeti teljesítményt, találóan, egy épülethez hasonlítja, amelyhez a tagok egyéni teljesítménytéglákkal járulnak hozzá. A teljesítményértékelés a modern emberi erőforrás menedzsment alapvető fontosságú területe, hiszen a szervezetnek érdeke, hogy objektíven megállapítsa, milyen ez a „hozzájárulás”: megtartandó, fejlesztendő, illetve hogyan honorálható; továbbá egy bizonyos munkakörben adott szinten teljesítő egyén hogyan állná meg a helyét más, esetleg a hierarchiában magasabb szinten levő munkakörben, ehhez esetleg szükséges-e fejlődnie, ha igen, milyen mértékben és irányban. Karolinyné (2010) arra hívja fel a figyelmet, hogy míg korábban a teljesítményértékelés elmélete és gyakorlata adta meg a választ e kérdésekre, az ezredforduló környékén inkább a komplexebb teljesítménymenedzsment használata került előtérbe.

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave