Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


A humán erőforrás menedzserek szerepének változása

A személyügyi tevékenység komplexitásának fokozódásával egyre több szerepet töltenek be a személyügyi szakemberek. Ezt fejezi ki Karoliny Mártonné modellje (1.1. ábra), amely „nemcsak a személyzeti specialista megjelenésétől keresi az ellátott személyzet/emberi erőforrás tevékenységeket és végzésük változó súlypontjait, céljait, hanem explicit módon feltünteti a személyügyi és a vonalbeli vezetők e téren játszott szerepét és annak változásait.” (Karoliny 1995, 26 p.)

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave