Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


Ellenőrző kérdések

 1. Mutassa be, hogyan fejlődött az emberi erőforrások jelentőségének kutatása a XX. század közepétől napjainkig!
 2. Mi az emberi tőke lényege, hasonlítsa össze a fizikai és az emberi tőke jellemzőit!
 3. Milyen beruházások tekinthetők emberi erőforrás beruházásoknak, és mi ezek forrása?
 4. Hogyan fejlődött az elmúlt évszázadok során a munkaerővel való foglalkozás? Ismertesse a Peretti-féle periodizálást!
 5. Milyen korszakai és tanulságai vannak a személyzetpolitika magyarországi fejlődésének?
 6. Hogyan változott a XIX. századtól napjainkig a személyügyi tevékenység a gyakorlatban?
 7. Ismertesse a vezetési stílusok változását!
 8. Milyen személyzetmenedzselési modelleket ismerünk?
 9. Ismertesse Tyson és Monks modelljének lényegét és jelentőségét!
 10. A magyar emberi erőforrás gazdálkodás gyakorlatában hogyan érvényesülnek az időben együttélő és időben egymásra épülő modellek?
 11. Hogyan változott az emberi erőforrás menedzserek szerepe az elmúlt évszázadban?
 12. Milyen új kompetenciák és módszerek képesek megfelelni a gazdasági válságból való sikeres kilábalásnak és az előttünk álló XXI. század új kihívásainak?

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave