Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


Ellenőrző kérdések

 1. Mi a különbség a motiváció és a motiválás között? Milyen eszközökkel lehet növelni a munkavállalók motiváltságát?
 2. Sorolja fel a motiváció tartalom és folyamat elméleteket! Mi a közös és eltérő az egyes elméletekben?
 3. Mit értünk teljes körű javadalmazáson? Ismertesse a modell lényegét és elemeit!
 4. A kompenzáció lényege. Ismertesse az amerikai és a budapesti iskola kompenzáció felfogását és részelemeit!
 5. Mi a közvetlen javadalmazási rendszer lényege, melyek az elemei?
 6. Milyen kapcsolat van a bérezési rendszerek változásai és az emberi erőforrás funkció fejlődésének egyes szakaszai között?
 7. A vonalbeli vezetők felelősségét növelni kell bérezési kérdésekben, kérdés: vannak-e HR-eszközeik arra, hogy a javadalmazás-menedzsment követelményeit – méltányosság, igazságosság és következetesség – teljesíteni tudják?
 8. Hogyan lehet megakadályozni a keskeny és széles sávú fizetési rendszerben a besorolási hajtóerőt?
 9. Mi az ösztönzési rendszer lényege, a teljesítmény alapú ösztönzési rendszer célja? Milyen érvek szólnak a változó bér alkalmazása mellett?
 10. Milyen szempontok alapján lehet csoportosítani a teljesítmény alapú ösztönzési rendszereket?
 11. Ismertesse az egyéni, csoportos és szervezeti szintű teljesítmény alapú ösztönzés jellemzőit!
 12. Mi a közvetett javadalmazás és a juttatás lényege? Milyen szempontok alapján csoportosíthatók a juttatások?
 13. Ismertesse a cafeteria rendszer lényegét, mutassa be fő elemeit és változásait!
 14. A nem anyagi kompenzáció lényege. Milyen szükségletek kielégítésére épülnek a nem pénzbeli ösztönzők? Mondjon példákat!
 15. Állítson össze egy kompenzációs csomagot egy magyar magán tulajdonú vállalat számára!

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave