Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


4.1. számú melléklet

Munkaköri leírás
1.Munkakör megnevezése:
 
Könyvelő
1/a FEOR száma és megnevezése:
 
3614 Főkönyvi könyvelő
2. Szervezeti egység:
 
MINTA ZRT. KÖZPONTI IGAZGATÓSÁG
Főosztály: Gazdasági osztály
Osztály: Könyvelés
3. Szakterület :
 
Könyvelés
4. A munkakör célja:
 
Felelős a különböző adatszolgáltatások határidejének betartásáért, azok tartalmának pontosságáért és valódiságáért. Ezen kívül a számviteli fegyelem betartásáért, a gazdálkodást és könyvelést érintő jogszabályok pontos ismeretéért, nyomon követéséért. Továbbá számvitellel szemben támasztott külső és belső követelmények teljesítéséért. Projektek az Ügyvezetővel, Gazdasági vezetővel, valamint az anyavállalat szakembereivel együtt kerülnek meghatározásra. Minden törvényi előírást betart és betartat.
5.Szükséges képzettség:
 
Szakirányú egyetemen vagy főiskolán szerzett diploma (felsőfokú számviteli képesítés), Mérlegképes könyvelő képesítés, regisztráció;
6. A munkakör betöltője alárendelt
 
Munkajogilag: Ügyvezető igazgató
Szakmailag: Gazdasági vezető
7. Alárendelt munkakörök:
 
Munkajogilag: – Szakmailag: kontírozó könyvelő
8. Ki helyettesíti:
 
Munkajogilag: – Szakmailag: könyvelő
9. Kit helyettesít:
 
Munkajogilag: – Szakmailag: könyvelő
10. Feladatok részletezése:
 
Könyvelési munkák elvégzése
Nyitó, valamint zárlati munkák elvégzése
Kimenő és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése
Részvétel a tárgyi- és fogóeszközök nyilvántartásában, értékcsökkenés számításában
Részvétel a havi bevallások és zárás előkészítésében
Részvétel a kötelező statisztikai jelentések elkészítésében
Részvétel az egyeztetési feladatokban (tranzakciók, analitika-főkönyv stb.)
Folyószámla-egyeztetések
Selejtezések (jegyzőkönyvezés, könyvelés, tárgyi eszköz kivezetés)
Részvétel a leltározás előkészítésében és kiértékelésében
10. Feladatok részletezése:
 
A bizonylati fegyelem folyamatos ellenőrzése
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, felhasználásuk ellenőrzése
Kapcsolattartás az üzemrészek vezetőivel és a raktárral a készletekkel kapcsolatban
Minőségügyi rendszerrel kapcsolatos utasítások és előírások betartása
Valamint minden olyan munka, amely képzettségének megfelelő és azzal felettesei megbízzák
11. Hatáskör:
 
A munkakör betöltője nem vezető pozíciót tölt be.
12. Felelősség:
 
A munkakör betöltője alapos betanulás után a Zrt. igényeit figyelembe véve, ügyel a maximális gazdaságosságra, törvényi előírások betartására, valamint az engedélyezett költségvetést szem előtt tartja
13. Együttműködés:
 
Ügyvezetés, Gazdasági vezető, Könyvelők, Controlling osztály munkatársaival
Az ügyvezetés fenntartja a jogot arra, hogy a munkakört a változó feltételekhez igazítsa, a munkavállaló köteles a felettes munkakörök betöltői által írásban adott feladatokat ellátni
Dátum
Munkaköri leírás kiadja
 
Aláírás
 
Dátum
Munkáltatói jogkör gyakorlója
 
Aláírás
 
Dátum
Munkakör betöltőjének nyilatkozata
Aláírás
A munkaköri leírás tartalmát megismertem, egy példányt átvettem.
Dátum
Forrás: http://www.iratmintatar.info/ alapján saját szerkesztés

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave