Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


Előszó

A rendszerváltás óta eltelt időszakban végbement gazdasági és társadalmi változások megmutatták, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás egy olyan interdiszciplináris tudományterület, amely magában foglalja a közgazdasági, a jogi, a szociológiai, a pszichológiai, a vezetés-szervezési stb. területeket. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy az esélyegyenlőség felértékelődésével az emberi erőforrás gazdálkodás tovább differenciálódik és egyre újabb kihívásoknak kell eleget tennie.

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave