Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


A HR-szervezet belső tagozódása, létszámszükséglete

Az emberi erőforrással foglalkozó szervezetek helyét vizsgáltuk egyrészt aszerint, mennyire és hogyan integrálódik az adott szervezet struktúrájába, másrészt hogyan kapcsolódik az egyes vezetési szintekhez. A továbbiakban arra keressük a választ, hogy mitől függ és milyen a HR-szervezet belső felépítése, tagozódása. A két vizsgálati szempont szorosan összefügg egymással. A HR-szervezet (igazgatóság, főosztály, osztály, csoport) belső struktúrája is függ a szervezet méretétől, szervezési formájától, az alkalmazott szervezési elvtől, a tevékenység jellegétől, a HR-funkció vállalati kultúra által megítélt fontosságától.

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave