Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


A munkaköri leírás tartalmi és formai elemei

A munkaköri leírásnak nincs deklarált formai kötöttsége, nem szigorú számadású bizonylat, nincs rá külön nyomtatvány. A munkaköri leírást azonban felfoghatjuk egy bizonylatnak, amelynek így három jól elkülönülő része van. A bizonylatban mindig a címben szerepeljen a munkaköri leírás megnevezés. Az ún. fejrész tartalmazza a munkakörrel kapcsolatos alapvető információkat.

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave