Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


A munkaerőterv

Az emberi erőforrás-gazdálkodás kiemelkedő területe a különböző feladatok ellátásához szükséges létszám nagyságának a meghatározása. A munkaerő-szükségletre ható legfontosabb tényezők alakulását, változását vizsgálni kell, és számolni kell a létszámszükségletet alakító hatásukkal. A létszámszükséglet meghatározása mellett a munkaerő-tervezés célja a munkaerő-fedezet, a munkaerő-kínálat előrejelzése, melyet igen sokrétű adatgyűjtéssel és elemzéssel lehet megalapozni. Metodológiai szempontból a tervezési folyamat indulhat alulról felfelé (down top), azaz az egyes osztályok maguk határozzák meg és továbbítják a munkaerő-szükségletre és -forrásra vonatkozó elképzeléseiket. A vezetőszükségletet felülről kiindulva számszerűsítik, de az egyes egységek tervezése is történhet felülről lefelé (bottom-up), ami azt jelenti, hogy az osztályok megkapják a létszámterveket, amit meg kell valósítaniuk. Gyakori az ellenáramú tervezés, amely a tervalkukon keresztül valósul meg. A központi tervekből meghatározzák az egyes osztályok felé az elvárásokat, azonban azok hozzák a saját elképzeléseiket. Célszerű, ha a tervek felépítése követi az emberi erőforrás funkciók szervezeti adottságoktól függő felosztását.

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave