Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


Karriertervezés

A karriertervezés az a folyamat, mely során a munkáltató a szervezet igényei alapján előléptetési lehetőséget biztosít az alkalmazottak számára, azok igényeivel és fejlődési lehetőségeivel összhangban. Az emberi erőforrás képzése, fejlesztése folyamatos feladat az egyén és szervezet számára. Ez a folyamatosság az egész életpályára kiterjed. Az életpálya során fellépő választások a foglalkozásválasztás, a munkahelyválasztás és a karrierválasztás. Az utóbbi választás az életpálya folyamán többször megismétlődhet. Választásokat a saját képességeken kívül család, munkaerőpiac, pénz, munkahely, versenytársak stb. determinálják. Életpályafázisok a növekedés, kibontakozás, kiépítés és a megőrzés, hanyatlás. Az egyes periódusokhoz meghatározott erőforrás-fejlesztési igények rendelhetők. Bár minden életkorban és helyzetben lehet karriertervezésről beszélni, a vállalatok a fiatal munkaerő növekedési és kibontási szakaszára összpontosít. Alapja a munkáltató és a dolgozó között létrejövő egyezség az adott cégnél jövőben betölthető pozíciókról, a hozzá kapcsolódó szükségletek, amelyek iránti igény a képzéssel, a fejlesztéssel támogatható az adott életpályaszakaszon. A karrierterv készítése megelőzheti a dolgozó csapongó karrierképzetét és reális síkba tereli azt. Szembesíti őt erősségeivel és gyengeségeivel, fejlődési utat mutat neki, ami erőfeszítésre inspirálja. A vezetés egyénre szabottan karrierlehetőségeket ajánl, amik közül a tehetséges dolgozó preferenciájának megfelelően választhat.

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave