Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.)

Emberi erőforrás gazdálkodás


A kiválasztás módszerei

A kiválasztás hatékony módszerét nagyon sok tényező befolyásolja, a cég konkrét igényein, elvárasain túl a munkaerő-piaci helyzet is. Befolyásoló tényező a konkrét munkakör, hiszen az összetettebb állások (pl. üzemspecikikus ismeretek elváró, vagy a magasabb vezetői pozíciók) esetén általában gyakori a többlépcsős, több módszert használó kiválasztási folyamat. Ha a szervezetben hatékonyan működő HR-tevékenységek vannak, akkor azok is alkalmasak egy-egy pozícióba munkaerőt „kiválasztani”. Ilyen lehet például a teljesítményértékelő rendszer (lásd 8. fejezet), hiszen az évente legalább egyszer megmutatja, hogy mely dolgozó milyen mértékben felel meg a munkaköri követelményeknek, és ha ez összekapcsolódik egy hatékony karriertervezéssel, akkor meghatározhatóak az előléptetések és az utódlások is. (Varga 1988).

Emberi erőforrás gazdálkodás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 617 6

A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul.

A kiadvány a nemzetközi és hazai sztenderdeknek megfelelő témaköröket mutatja be, de elsődleges célja, hogy az elmúlt években megjelenő új módszereket, fogalmakat, eszközöket és gyakorlatokat ismertesse. Egyes fejezetei önmagukban is értelmezhetőek, így a könyv alkalmas különböző oktatási intézmények különböző tantárgyainak oktatására is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/matiscsakne-emberi-eroforras-gazdalkodas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave