Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


A vállalati szükséglettervezés információigénye, annak ERP-rendszerrel történő támogatása

Az értékteremtő folyamatokhoz kapcsolódó szükséglettervezés rendszerét és logikáját a 6. fejezetben már ismertettük. Mivel az ERP-rendszerek létrejöttének kiindulópontját, a termelő vállalati alkalmazás kiemelt feladatát jelenti a szükséglettervezés támogatása, ezért a következő szakaszban röviden összefoglaljuk az ehhez kapcsolódó információáramlás legfontosabb elemeit. A 8.2. ábra a szükséglettervezési folyamatok legfontosabb funkcióit, kapcsolódási pontjait, illetve azok időhorizontját szemlélteti sematikusan. Jellemzően a legtöbb vállalatirányítási rendszer szükséglettervezési alkalmazása az alábbi struktúrát támogatva, az itt felvázolt logikát követve épül fel.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave