Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Az intergált vállalatirányítási rendszer előnyei

Az előző alfejezetben részletesen elemeztük, hogy a vállalatirányítási rendszerek „magját” tulajdonképpen a szükséglettervezés jelenti. Ehhez kapcsolódnak a vállalat további funkcionális területeire kiterjedő alkalmazások, amelyeknek a vállalat vevői és beszállítói hálózatát is átfogó együttese jeleníti meg az ERP-rendszer integrált voltát. Az ERP-rendszer előnyei azonban jóval túlmutatnak a szükséglettervezés informatikai támogatásán, s hatékonyságnövelő tulajdonságai elsősorban a folyamatszervezés terén jelentkeznek. Az alábbi bekezdésekben számba vesszük az ERP-rendszer potenciális előnyeit. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az ERP-rendszer használata önmagában nem eredményez hatékonyságnövekedést és a vállalat működési költségeinek csökkenését. Az ERP-rendszerekben rejlő potenciális előnyök kihasználásához az operatív szinten túlnyúló, hosszú távra fókuszáló menedzsmentgondolkodás szükséges. Megfelelő konfigurációt és bevezetést követően az ERP-rendszer legfontosabb alapkövének az ellátási lánc szintjén újraformált működési folyamatoknak, struktúráknak kell lenniük, melyek a vállalati stratégiához jobban illeszkedve segítenek a hatékonyság hosszú távú elérésében és megőrzésében (Koloszár, 2009).

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave