Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


ERP-rendszerek alkalmazása a kis- és középvállalatok esetén

Az ERP-rendszerek eddig bemutatott működési logikájából és előnyeiből következően jellemzően a nagyvállalatok esetén terjedt el a tömeges alkalmazásuk. A kis- és középvállalatok (KKV) esetén nem minden esetben egyértelmű annak megállapítása, hogy mely tevékenységek esetén jelenthet komoly hatékonyságbeli előrelépést az ERP-rendszer, hiszen a KKV-k jellemzően egyszerűbb tevékenység- és folyamatstruktúrával rendelkeznek a nagyvállalatokhoz képest. Emellett pedig a bevezetés és rendszerkarbantartás jelentős, hosszú távon megtérülő költségei is sok esetben visszatartó erőként jelentkezhetnek az alkalmazásuk terén (Hetyei, 2004).

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave