Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Összefoglalás

Fejezetünkben bemutattuk az ellátási lánc folyamatok optimalizációját támogató integrált vállalatirányítási rendszer felépítését, működési logikáját és kiemeltük a legfontosabb előnyeit. Ehhez kapcsolódóan részleteztük a szükséglettervezés információs folyamatait, az ERP-rendszer integrált funkcionalitását, szemléltetve kapcsolatát a különböző logisztikai kommunikációs, szükséglettervező és egyéb folyamattámogató alkalmazásokkal. A vállalatirányítási rendszerek további legfontosabb előnye a folyamatoptimalizálás mellett a különböző jelentések, illetve az adatbányászat segítségével megvalósítható döntéstámogató funkció, külön részfejezetben tárgyaltuk az ERP-rendszer legfontosabb jelentéstípusait. Az ellátási lánc folyamatainak támogatásában az előző funkciókon túl a logisztikai kommunikációs rendszerek kapnak fontos szerepet, amelyeknek működési alapjait a termékek globális szabványoknak megfelelő azonosítása jelenti – e megoldásokat fejezetünk utolsó szakaszában mutattuk be.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave