Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Ellenőrző kérdések és feladatok
  1. Milyen eszközökkel kezelhetik a vállalatok a fogyasztói kereslet bizonytalanságait? Hogyan helyezhetők el a készletek ezek között?
  2. Miben különbözik egymástól a készletek régi és új paradigmája?
  3. Hogyan kapcsolódnak a készletezési célok a vállalati célokhoz?
  4. Hogyan épül fel a készletezési stratégia?
  5. Milyen tényezők hatnak a vállalatok aggregált készletszintjére?
  6. Hogyan csoportosíthatjuk a készleteket?
  7. Milyen nehézségekbe ütközhetünk a készletezési rendszer kialakításakor?
  8. Milyen szempontok alapján értékelhetjük a készletezés hatékonyságát?
  9. Milyen kapcsolatban áll a készletezési teljesítmény a vállalat teljesítményével?

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave