Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Ellenőrző kérdések és feladatok
  1. Hogyan fogalmazná meg a beszerzés céljait?
  2. Mi a beszerzés hagyományos és kiterjesztett értelmezése közötti különbség?
  3. Mutassa be a direkt beszerzés fogalmát és jellemzőit!
  4. Melyek az indirekt beszerzés legjellemzőbb csoportjai? Ismertesse beszerzésük legfontosabb jellemzőit!
  5. Mutassa be a beszállítói kapcsolatok irányításának legfontosabb típusait!
  6. Melyek a bemutatott szállítóértékelési eljárások előnyei, hátrányai és alkalmazásának feltételei?
  7. Milyen forrásokból lehet információt szerezni a beszerzési piackutatáshoz?
  8. Milyen okai vannak a közbeszerzés szabályozásának?
  9. Mit jelent a globális beszerzés fogalma?
  10. Mit jelent a fenntartható beszerzés fogalma?

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave