Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Bevezetés

A korábbi fejezetekben már többször előfordult a minőség kérdése. Megismerkedtünk a homokkúp modellel (2. fejezet), melyben a minőség kitüntetett szerepet játszik a versenyelőnyforrások között. Láthattuk a QFD vagy minőség háza koncepció ismertetésénél, hogy a termékekbe hogyan tervezik be az ügyfelek által elvárt minőséget (4. fejezet). Ugyancsak fontos részét képezi a minőséghez való hozzáállás a lean menedzsmentnek (7. fejezet), hiszen a selejtes termék a pazarlás egyik formája. És természetesen a disztribúciónál (9. fejezet), valamint a beszállítók kiválasztásánál (11. fejezet) is lényeges kritérium a nyújtott termék és/vagy szolgáltatás minőségi színvonala.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave