Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


A minőséggel kapcsolatos tendenciák

Mivel az ügyfelek határozott elvárásokkal vásárolják a termékeket, illetve szolgáltatásokat, ezért természetesen az elvárt funkció(k)ból a legjobbat akarják kapni, amit pénzükből elérhetnek. Azaz a használati érték maximalizálására törekszenek. Ha várakozásaiktól elmarad, amit kapnak, akkor a vásárlók legközelebb nem az adott vállalatnál fognak próbálkozni, és talán soha nem térnek vissza. Az elfogadható minőségi színvonal tehát a hosszú távú üzleti siker alapja, de vannak vállalatok, ahol a magas minőség elsőrendű cél (például a luxustermékeknél, l. Brun és szerzőtársai, 2008).

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave