Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Bevezetés

Az üzleti teljesítmény sokszínű fogalom, melynek megragadásához pénzügyi és nem pénzügyi, piaci és működési jellemzők is szükségesek, sőt a gazdasági szempontok mellett egyre inkább a környezeti és a társadalmi tényezők is megjelennek az elvárások között. Egy vállalkozás teljesítményét más-más szempontból értékelik az egyes érintettek, akiknek a döntései és együttműködésük is befolyásolja, hogy miként alakul a teljesítmény. Az üzleti vállalkozásoknak kulcsfontosságú a teljesítmény mérése, ami visszacsatolásokat biztosít a szereplőknek, és segíti a döntéshozatalt. A teljesítménymenedzsment célja az üzleti teljesítmény nyomon követése és a kapcsolódó információk felhasználása a vállalatvezetésben a célok elérése, a teljesítmény fejlesztése érdekében. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje számos ponton jelentős befolyással van a különböző teljesítményelemekre (Dolgos, 1999; Wimmer, 1999). A vállalati szintű teljesítménycélok lebontása a működési folyamatok és az egyének szintjén értelmezhető célokra és feladatokra a sikeres teljesítménymenedzsment feltétele.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave