Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


A hagyományos teljesítménymérési módszerek korlátai és fejlődésük

A vállalati teljesítménymérés hagyományosan pénzügyi információkra épül. A pénzügyi számvitel eszköztárában használatos módszerek, a kötelezően készítendő aggregált kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, cashflow-kimutatás) mellett általában költségtervek is készülnek, s különböző pénzügyi mutatószámok adnak képet a vállalkozások múltbeli, pénzügyi teljesítményéről és aktuális helyzetéről. Üzemi szinten jellemzően naturáliákban mérik a teljesítményt (kapacitás, alapanyag-, gépóra-, munkaóra-felhasználás, termelt mennyiség stb.). Problémát jelent, hogy általában nincs, s nehezen is teremthető meg a kapcsolat a két szint között: az üzemi tevékenységek költség- és eredménykihatásainak elemzését a hagyományos költségkalkulációs módszerek és pénzügyi elemzések nem teszik lehetővé. A szolgáltatások előtérbe kerülése, illetve a tudásalapú erőforrások növekvő szerepe is további kihívásokat állít a hagyományos teljesítménymérés elé.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave