Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Az értékteremtő folyamatok stratégiájának összefüggései

A továbbiakban a termelés, a szolgáltatás és a logisztika területeit az értékteremtő folyamat kifejezéssel fogjuk helyettesíteni. Ezzel egyrészt arra kívánunk utalni, hogy a termelési rendszerre tett megállapítások a szolgáltatásokra is átvihetők. Másrészt a termelés és a szolgáltatás jellemzőinek ismertetésén keresztül a logisztikai rendszerbe is némi betekintést nyer az Olvasó, hiszen a logisztika is egy sajátos szolgáltatás. Harmadrészt érdemes megemlíteni, hogy a vállalatok valójában szolgáltatáscsomagot értékesítenek vevőiknek.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave