Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Párhuzamos termékfejlesztés

Az előzőekben a termék- és szolgáltatásfejlesztés folyamatát úgy mutattuk be, mint jól elkülönülő tevékenységek egymásutánját, melyben a fejlesztés következő szakasza akkor kezdődhet el, ha az előző befejeződött, s az egyes tevékenységeket különböző funkcionális részlegek keretei között végzik. Különösen a nyolcvanas évek második felétől kapott ezzel szemben nagy hangsúlyt a termékfejlesztés párhuzamos megközelítése (concurrent vagy simultaneous engineering), amely szerint egyidejűleg, egymással átfedésben is végezhetők a termékfejlesztés egyes tevékenységei (4.2. ábra). Ennek előfeltétele az, hogy minél hamarabb hozzájussanak a fejlesztéssel kapcsolatos információkhoz a folyamat menetében később következő fázisok szakemberei. Az egyes tevékenységek időtartama ugyan hosszabb, de mivel lényegében egyidejűleg végzik őket – legalábbis jelentős átfedésekkel –, az egész fejlesztési ciklus lerövidül. Például az ötletgyűjtés lezárása előtt elkezdődhet az addig felmerült ötletek kiértékelése, s a nyilvánvalóan megvalósíthatatlanok elvetésre kerülhetnek. Továbbá az ötletszűréssel párhuzamosan folyhat bizonyos alkatrészek tervezése, amelyekre egyértelműen szükség lesz a termékhez. A próbagyártás, esetleg a terméktervezés is folyamatban lehet még, amikor már elkezdődik a marketing mix kialakítása, vagy a hosszú átfutási idejű anyagok, alkatrészek beszerzési forrásainak a felkutatása és a rendelésfeladás.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave