Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


A termék- és szolgáltatásfejlesztés megközelítései, módszerei

A következőkben a párhuzamos termékfejlesztés során a fejlesztőmérnökök által követett főbb megközelítéseket, valamint az általuk használt legfontosabb módszereket, eszközöket mutatjuk be. Először a terméktervezést forradalmasító CAD (Computer Aided Design) technológiát ismertetjük, majd a termék/szolgáltatástervezés ma gyakran alkalmazott módszereit. Ezek lehetővé teszik, hogy a fogyasztói igényeket a terméktervezésbe visszacsatolják, és a felesleges költségeket okozó tervezési megoldásokat kiküszöböljék, még mielőtt sor kerülne a próbagyártásra és az újdonságok piaci tesztjére.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave