Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


A fogyasztói igény kielégítése

A fogyasztói igény a vállalatgazdaságtan általunk vallott felfogása szerint „olyan igény, amelyet a gazdaság szereplői nem saját szervezetükön belül végzett munkával és nem is közösségi intézmények útján kívánnak kielégíteni” (Chikán, 2008: 27. old.). A fogyasztói igény e felfogás szerint mint valamely termék iránti fizetőképes kereslet jelenik meg a piacon, azaz a fogyasztó képes és hajlandó fizetni a termékért. (A termék szót itt széles értelemben használjuk. Így a termék lehet bármilyen fizikai jószág vagy szolgáltatás, illetve ezek kombinációja.) Azaz a fogyasztó képes és hajlandó fizetni a termékért. A fogyasztó ezen hajlandósága abból táplálkozik, hogy úgy ítéli meg, az adott termék rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek segítségével igényeinek egy része kielégíthető.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave