Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Az ostorcsapás hatás

Az előző pontban bemutatott keresletnövekedést célzó megoldások sokszor az ellátási lánc működésére hosszú távon negatív hatást gyakorolnak az ún. ostorcsapás hatás előidézése miatt. Ezt az ellátási láncok kiegyensúlyozott és hatékony működését veszélyeztető jelenséget a következőképpen írhatjuk le. Bár a végső fogyasztók általában azonos és időben sem változó mennyiségeket fogyasztanak az egyes termékekből, mégis megfigyelhető az a jelenség, hogy az ellátási láncban a vevőtől a gyártó felé haladva a megrendelések mennyiségbeli változékonysága egyre inkább felerősödik, nagy készletingadozásokat okozva ezzel a lánc tagjainál (Lee és szerzőtársai, 1997). Az ostorcsapás hatás mint menedzsmentprobléma felismerésében és tudatos kezelésében olyan vállalatok jártak élen, mint a Procter&Gamble vagy a Hewlett-Packard. Az ostorcsapás hatásnak az ellátási lánc szereplőinek keresletére gyakorolt hatását az 5.6. ábra illusztrálja.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave