Egészségügyi jog
Feith Helga Judit, Maráczi Ferenc, Sztrilich András Péter
Egészségügyi jog
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 717 4
Online megjelenés éve: 2021

Bár több évezredes múlttal rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó első jogi normák, és az első átfogó hazai egészségügyi rendelet 18. századi hatályba lépését követően exponenciálisan megnőtt az egészségügyi normák száma, mégis csak az elmúlt évtizedekben vált nélkülözhetetlenné az egészségügyi jog általános ismerete és megfelelő alkalmazása.

A tankönyv legfontosabb célkitűzése, hogy bemutassa az egészségügyi joghoz kapcsolódó legalapvetőbb szakismeretet: a rövid jogi alaptani bevezetőtől kezdődően a beteg és az egészségügyi dolgozók jogi helyzetén át az orvostudományi kutatásokhoz kapcsolódó hatályos rendelkezésekig. Jelen kötet főként gyakorlati ismeretanyagot tartalmaz, az Olvasó számos, a mindennapos egészségügyi ellátásból vagy éppen a bírói gyakorlatból vett példával találkozhat.

A könyv elsődlegesen az orvos- és egészségtudományi képzés BSc és MSc szintjein tanuló hallgatóinak készült, de meggyőződésünk, hogy bárki haszonnal forgathatja.