Falus Iván (főszerk.), Szűcs Ida (szerk.)

A didaktika kézikönyve

Elméleti alapok a tanítás tanulásához


A didaktika kézikönyve

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 845 4

DOI: 10.1556/9789634548454

A didaktika a pedagógiának a tanulás támogatásával foglalkozó tudományterülete, amely a Comenius óta eltelt 5 évszázadban folyamatosan gazdagodott, bővült. A jelen kézikönyv több mint 20 fejezetben dolgozza fel a tanulás jellemzőire, a tanulókra, a tehetségesekkel, a különös figyelmet igénylőkkel való bánásmódra, az oktatás tartalmára, a tantervekre, a tervezésre, az oktatás kereteire, stratégiáira, módszereire, a digitális pedagógiára vonatkozó legújabb ismereteket. Tájékozódhatunk belőle a társadalom és az oktatás kapcsolatáról, a tanulás környezetéről, a hatékony pedagógus ismérveiről, a pedagógussá válás folyamatáról, a pedagógiai kutatás alapvető módszereiről, valamint az oktatás paradigmáinak történeti alakulásáról. A kézikönyvet, amelyet a neveléstudomány és a pedagógusképzés jeles képviselői írtak, egyaránt haszonnal forgathatják az ismereteiket bővíteni kívánó gyakorló pedagógusok, doktoranduszhallgatók, valamint a mesterség alapjaival ismerkedő pedagógusjelöltek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/falus-szucs-a-didaktika-kezikonyve//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Falus Iván
Szűcs Ida
Baska Gabriella
Czető Krisztina
Csíkos Csaba
Fodor Zoltán
Golnhofer Erzsébet
Kálmán Orsolya
K. Nagy Emese
Knausz Imre
Kopp Erika
Kotschy Beáta
Lénárd Sándor
Lengyelné Molnár Tünde
M. Nádasi Mária
Nahalka István
Orgoványi-Gajdos Judit
Perlusz Andrea
Péter Petra
Petriné Feyér Judit
Racsko Réka
Rapos Nóra
Réthy Endréné
Szivák Judit
Szűts Zoltán
Kivonat
fullscreenclose
printsave