Innováció az oktatásban
Fazekas Ágnes (szerk.)
Innováció az oktatásban
Az Innova kutatási projekt záró kötete
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 714 3
Online megjelenés éve: 2021
E könyv az elmúlt évek egyik legnagyobb volumenű hazai oktatáskutatás, az Innova projekt eredményeit összegzi. Arra az átfogó kérdésre ad választ, hogy milyen feltételek mellett jönnek létre és terjednek el az alulról építkező változtatások, innovációk. A kvalitatív és kvantitatív eljárásokat ötvöző kutatás az oktatási szektor minden alrendszerére kiterjedt, illetve az innovációk széles spektrumát vizsgálta, beleértve a tantermi folyamatokat érintő kurrikulumváltoztatásokat és szervezeti működést modernizáló vezetési vagy menedzsmentinnovációkat is.